Detoxification. By Dr. Robert Morse

Detoxification is a system, not a treatment. It is a science that includes chemistry and demonstrates how chemistry interacts with itself. It also includes physics, the energies of the Universe, and how the human body becomes a component part of the whole. It encompasses God and the way in which our spirituality, thoughts and emotions represent the tools that make it possible for the physical body to function.

Detoxification is the simple solution in healing the disease and finding happiness. Through it, the body is cleansed, and man ascends and connects again to God and to nature.

Detoxification helps us get rid of acidosis, toxins, chemicals, mucus and harmful parasites. It cleanses the mind from unwanted thoughts and eliminates the states of anger and negative emotions in our lives. Despite all the sophisticated scientific discoveries that man has made, he has not even come close to it; actually, he has failed to invent a nutritional supplement able to replace the food nature offers us. Chemistry, physics and physiology prove us that fruit, vegetables, nuts and seeds are the ideal food for humans. These foods perpetuate and sustain life in all its aspects and forms. 99% of vertebrate species need to feed from these sources. Why should man be different?


Detoxificarea este un sistem, nu un tratament. Este o ştiinţă din care face parte chimia şi care demonstrează modul în care interacţionează chimia cu ea însăşi. Ea mai cuprinde fizica, energiile Universului şi modul în care corpul omenesc devine o parte componentă a întregului. Ea îl cuprinde pe Dumnezeu şi felul în care spiritualitatea noastră, gândurile şi emoţiile noastre reprezintă instrumentele care fac posibilă funcţionarea corpului fizic.

Detoxificarea este soluţia simplă în vindecarea bolii şi pentru dobândirea fericirii. Prin intermediul ei, organismul se curăţă, iar omul se înalţă şi se conectează din nou la Dumnezeu şi la natură.

Detoxificarea ne scapă de acidoză, toxine, substanţe chimice, mucozităţi şi paraziţi nocivi. Ea curăţă mintea de gândurile nedorite şi elimină stările de furie şi emoţiile negative din viaţa noastră. În ciuda tuturor descoperirilor ştiinţifice sofisticate pe care le-a făcut omul, el nici măcar nu s-a apropiat, cu atât mai puţin nu a reuşit să inventeze un supliment nutritiv capabil să înlocuiască hrana pe care ne-o oferă natura. Chimia, fizica şi fiziologia nu pregetă să ne demonstreze că fructele, legumele, nucile şi seminţele sunt hrana ideală pentru om. Aceste alimente perpetuează şi susţin viaţa sub toate aspectele şi formele sale. 99% din speciile de vertebrate au nevoie să se hrănească din aceste surse. De ce trebuie să fie omul altfel?

(“Sa traim sanatos fara toxine“, Dr.Robert Morse)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.