“Noi insine suntem schimbarea pe care o cautam.” / “We are the change that we seek.” (Barack Obama)

Noi, oamenii, suntem ființe sociale și deseori căutăm opinia, aprobare sau validare din partea altora, pentru a ne simți bine cu noi înșine, cu privire la ceea ce facem sau spunem. De aceea, oamenii cu care ne înconjoarăm pot avea un impact imens asupra obiceiurilor noastre, precum și asupra dorinței noastre de a schimba ceva … sau de a nu schimba deloc. Partenerul de viata, părinții sau un prieten ne pot ajuta în procesul de schimbare, de a ne îmbunătăți (fizic, emoțional) sau ne pot ține blocați în obiceiuri vechi.

Adesea, o relație poate fi mai influentă în viața noastră decât orice altceva, deoarece poate avea un impact considerabil, într-un fel sau altul: dacă facem miscare fizica, cât de des facem asta, ce mâncăm, când mâncăm, cât dormim, cum ne simțim, cum acționăm și ce gândim.

Suntem cu toții indivizi care pot decide singuri ce este bine sau nu; în același timp, suntem foarte sensibili la modul în care oamenii din jurul nostru simt, acționează și la ce spun, fiind adesea atât de influențați de emoțiile și de dispoziția lor, încât, uneori, nu mai știm ce vine de la noi și ce provine de la cei dragi noua. Trebuie să fim întotdeauna atenți la oamenii care alegem să ne fie alături, asigurându-ne, pe cât posibil, că acei oameni ne susțin in deciziile care ne ridică in viața, în procesul de a deveni cine vrem să devenim.

Dar, în cele din urmă, trebuie să ne dezvoltăm propria voce și să luăm măsuri pentru ceea ce știm că este bine pentru noi înșine, caci cel mai simplu mod de a ramane blocati in vechi obiceiuri dăunătoare este de a da vina pe cei din jurul nostru. Când cineva dorește cu adevărat să se schimbe, va găsi o modalitate de a o face, caci „schimbarea nu va veni dacă așteptăm o altă persoană sau dacă așteptăm un alt moment. Noi insine suntem schimbarea pe care o cautam. ” (Barack Obama)


Humans are social beings and we often look for others opinion, approval or validation, in order to feel good about ourselves and about what we do or say. That is why, the people we surround with can have a huge impact on our habits, as well as on our desire in changing something…or not changing at all. A partner, our parents or a friend may help us in the process of changing, to get better (physically, emotionally) or they may keep us stuck in old habits.

Often, a relationship can be more influential in our life than anything else, because it can impact greatly, in one way or the other: if we exercise, how much we exercise, what we eat, when we eat, how much we sleep, if we sleep, how we feel, how we act and think.

We are all individuals who can decide for themselves what is good or not; at the same time, we are very susceptible to how people around us feel, act and say, being often so influenced by their emotions and moods, that sometime we don’t know anymore what comes from us and what comes from those that we hold dearly. We must be always mindful of the people we choose to be around to, making sure, as much as possible, that those people support us with the decisions that uplift our life, in the process of becoming who we want to become.

But ultimately, we must develop our own voice and take action toward what we know is good for ourselves, as the easiest way to hold on to old, harmful habits is to blame those around us. When one really desires to change, he/she will find a way to work it out, as “change will not come if we wait for some other person, or if we wait for some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.” (Barack Obama)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.