Cholesterol. Good or bad? (II)

Există doar două laturi ale chimiei, pentru toate fiintele: aciditatea și alcalinitatea. Acizii ard și ne distrug sănătatea. Latura alcalina repara și neutralizează partea acidă a chimiei. Corpul nostru este proiectat să fie ușor alcalin, ceeea ce este cheia catre sănătate.

Există o legătură directă intre modul în care oamenii mănâncă si problemele de sănătate și de greutate fizica, care azi se intalnesc la nivel epidemic. PH-ul intern al corpului uman ar trebui să fie în jur de 7,2 – 7,45, ori dieta pe care cei mai multi oameni o au nu va permite niciodată sistemului limfatic să ajungă la o stare alcalină. Astfel, sistemul nostru limfatic nu poate scapa de acizii care ajung în organism prin dietă, băut, fumat, stres, toxine etc, iar corpul nostru este practic “ars” din cauza aciditatii interne. Lichidul limfatic, care este peste tot în interiorul corpului, devenind acid, arde orice organ (stomac, intestine, rinichi, sistemul endocrin, mușchii, nervii, creierul, coloana vertebrala, mușchi și altele). Aciditatea interna duce la probleme “comune”, cum ar fi greutate fizica, presiune sanguină, colesterol ridicat etc., dar si la unele mai putin comune, cum ar fi fibromialgia, cancer etc.

Cei mai multi oameni cred că, colesterolul este o chestiune mostenita în familie, că este o boală genetică, dar adevărul este că singurul lucru care poate fi considerat mostenire genetica sunt glandele suprarenale slabite și acelasi mod de alimentatie pentru membrii familiei respective. Pentru a stabiliza nivelul de colesterol este nevoie sa se “trateze” slăbiciunea suprarenalelor și să se detoxice sistemul limfatic și rinichii.

Concentrandu-ne numai asupra sângelui nu este de ajuns, deoarece nivelul de colesterol poate să apară normal în testele de sânge, dar totusi sa se formeze plăci în țesutul limfatic, în peretele vascular.

Dacă cineva dorește să scape de colesterolul ridicat, atunci primul pas este să curețe sistemul limfatic, având în vedere că majoritatea oamenilor nu reușesc să elimine acizii din organism. Trecerea la o dieta compusa din cel putin 80% alimente crude, renuntarea la orice tip de carne si la produsele lactate, folosirea ierburilor pentru a intari suprarenalele, sistemul limfatic si rinichii, efectuarea unui program de exercitii corespunzatoare, toate acestea vor ajuta la reducerea colesterolului.

Nu există o pilula magică. Detoxificarea organismului este singurul răspuns complet la reducerea nivelului ridicat de colesterol și este singura cheie aurită pentru sănătate și vitalitate.


There are only 2 sides to chemistry, which apply to everything in this world. Acids and Alkaline (Base). Acids burn and destroy our health and cause weight and many other health issues.  Alkaline (Base) repairs and neutralizes the acid side of chemistry. Our body is designed to be slightly alkaline, which is the key to health and weight loss for life.

There is a direct link of how people are eating to the weight and health issues that we are seeing at epidemic levels.  We can also look where the body should be from a PH scale which should be around 7.2 – 7.45 PH and the diet most eat will never allow the lymphatic system to get to an alkaline state.

Our Lymph system cannot get rid of the amount of acids that are being put into our bodies through diet, drinking, smoking, stress, toxins, etc. Our bodies are basically being burned from acids inside from head to toe.   The acidic Lymph juice, which is everywhere inside your body, is burning every organ (Stomach, Intestines, Kidneys, Endocrine System, Muscles, Nerves, Brain, spine, muscles and other).  The acids attack each of us where we are weak in common areas such as Blood Pressure, High Cholesterol, etc and some not so common areas such as Fibromyalgia, Cancer etc.

Most of the people think that high cholesterol runs in their family, that it’s a genetic illness, but the truth is, the only thing that is genetically is weak adrenal glands and the only thing that runs in the family is the fact that everyone grew up eating the same food from the table. So, in order to stabilize the cholesterol levels, people need to address the weakness in the adrenals and to detox the lymphatic system and kidneys.

Focusing only on the blood is also not a complete answer to lowering cholesterol, because cholesterol levels may show normal on the blood tests, but will still form plaque in the lymphatic tissue, in the vascular wall.

If a person wants to rid of High Cholesterol then the first step is to clean out the Lymph system. Switching diet to at least 80% raw food, cutting out all meats and dairy, using herbs to strengthen the adrenals, lymphatic system and kidneys, doing an appropriate exercise program, plaque will build up less and less.

There is no magic pill. Detoxification of the body is the only complete answer to reducing elevated cholesterol levels and is the only golden key to health and vitality.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.